För ett jämställt samhälle fritt från våld

Vi erbjuder
en trygg plats
att landa på
och friheten att
få vara sig själv

"Utan er hade jag inte varit där jag är idag”

– Anonym stödsökande kvinna

100% av intäkterna går direkt till
vårt arbete för
att skapa ett
jämställt samhälle fritt från våld

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund är två verksamheter i en förening. Vår verksamhet grundades som en ideell förening år 2004, för att året därpå även starta upp skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15 år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd – kostnadsfritt och anonymt – för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. Våra kuratorer är experter på våldets mångfald, orsak och verkan och besitter flera års erfarenhet av att ge professionellt stöd till individer och familjer utsatta eller i risk att utsättas för mäns våld eller våld i nära relation. Stödsökande erbjuds individanpassat stöd, omsorg, rehabilitering och säkerhetsplanering. Till vårt främsta fokusområde hör mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld eller problematik. Vi talar svenska, danska, engelska, rumänska och arabiska, och tar emot stödsökande från hela Sverige.

Pengarna går oavkortat till verksamheterna. Din gåva hjälper oss att fortsätta kunna erbjuda stödsamtal, skyddande boenden, medföljning samt utbildningar och föreläsningar till personer som behöver det. Ditt stöd är otroligt viktigt för att vi ska kunna fortsätta erbjuda en trygg plats för kvinnor och ungdomar att landa på.

Många som placeras hos oss på Kvinnojouren Öresund har akut behövt lämna sitt hem och inte haft möjlighet att ta med sig annat än det absolut nödvändigaste. Era gåvor hjälper oss att fylla de mest grundläggande behov i form av kläder, hygienartiklar och mat. Vi arbetar med att sprida kunskap och information, och erbjuder skräddarsydda utbildningar och föresläsningar för skolor och föreningar samt arbetsplatser som önskar kunskap om tex våld, våld i nära relationer, heder, samtycke, sex och relationer.

Vi är i många fall rösten för dem som inte kan eller orkar prata.

Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund utgör livsviktiga lågtröskelverksamheter som i mer än 15 år utan vinstsyfte erbjudit kvalificerat stöd, omsorg och skydd – kostnadsfritt och anonymt – för våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar. 

  • Stödsamtal med våra specialistutbildade kuratorer, i form av besök på vår öppna mottagning, eller i chatt, telefon eller mail. 

  • Skyddat boende, både kollektivt och eget boende finns. Vid en placering, som alltid sker via kommunens socialtjänst, erbjuder vi den stödsökande kontinuerliga stödsamtal och andra individanpassade stödåtgärder med fokus på en god framtid. 

  • Preventivt arbete i form av utbildning och föreläsningar i skolor och ungdomsföreningar. Beroende på målgrupp, ålder och behov pratar vi normer, sexualitet och relationer och samtycke.

  • Medföljning erbjuds stödsökande vid exempelvis kontakt med myndigheter, vårdinrättningar, skola.

  • Utbildningar, workshops och föreläsningar till föreningar och företag som kan komma att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och som önskar sig mer kunskap. Vi utbildar inom våld i nära relation, sexuella trakasserier och samtyckeslagen, hedersrelaterat våld samt barns rättssäkerhet.

Genom att vara stödmedlem hos oss är du med och påverkar föreningens viktiga arbete i samhället. Som stödmedlem får du inbjudan till vårt årsmöte, där du har möjlighet att påverka verksamheten med din rösträtt. Våra stödmedlemmar betyder enormt mycket för oss och för föreningens utveckling, och varje medlems röst är viktig.

Att vara stödmedlem hos oss kostar 100 kr/år och i avgiften ingår varje månad ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång i verksamheten samt inbjudningar till våra aktiviteter.

Som företag kan ni stödja oss genom ekonomiska bidrag, donationer, tjänster eller presentkort. Vi letar kontinuerligt efter nya samarbetspartners och erbjuder olika paketlösningar för företag. Kontakta verksamhetschef Sara Paulsdotter Hellberg för mer information sara@kvinnojourenoresund.se

Du kan läsa mer om oss på våra hemsidor och sociala medier

Kvinnojouren Öresund hemsida
Ungdomsjouren Öresund hemsida
Facebook
Instagram
Linkedin

Är det något mer du undrar över så är du välkommen att maila till oss på info@kvinnojourenoresund.se

Bli medlem

Genom att vara stödmedlem hos oss är du med och påverkar föreningens viktiga arbete i samhället. Våra stödmedlemmar betyder enormt mycket för oss och för föreningens utveckling, och varje medlems röst är viktig. Att vara stödmedlem hos oss kostar 100 kr/år och i avgiften ingår varje månad ett nyhetsbrev med information om vad som är på gång i verksamheten samt inbjudningar till våra aktiviteter.

Du kan betala med Swish eller Bankgiro. Glöm inte klicka på knappen “Bli medlem” efter betalningen.

När du blir stödmedlem får du ett mail med ditt medlemskort som du kan skriva ut. Om du inte har fått ditt medlemskort inom 1 timme så kolla i din skräppost.

Medlemsregistrering
Ditt personnummer med 6 eller 8 siffror. Exempel: 960404
Om du inte har en E-post så ring till oss på 040-12 55 86 så hjälper vi dig. Registrera inte dig med någon annans E-post.

Ge en gåva

Din gåva hjälper oss att fortsätta kunna erbjuda stödsamtal, skyddande boenden, medföljning, utbildningar och föreläsningar till personer som behöver det. Ditt stöd är otroligt viktigt för att vi ska kunna fortsätta erbjuda en trygg plats för kvinnor och ungdomar att landa på. Du kan skänka en gåva med Swish eller Bankgiro.

SWISH

För att skänka en gåva så använder du Swish-appen. Skicka valfritt belopp till 123 18 26 429. Märk gåvan med ’gåva’.

Sitter du vid datorn? Öppna swish-appen på din telefon. Tryck på knappen ”Skanna” från hemskärmen. Skanna QR-koden för att initiera en betalning. Tryck på knappen ”Swisha” och godkänn genom att signera med Mobilt BankID. Swishat och klart!

BANKGIRO

Betala med bankgiro genom att göra en insättning till vårt bankgiro, 5236–9725. Märk betalningen med ‘Gåva’ + ditt namn